ครุภัณฑ์พาณิชย์นาวี

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 14 มี.ค 54 6930-004-0330 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ งปม. 1 ชุด 4,651,790.00
2 " 6930-004-0331 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Marine Engineering Simulator " " 2,752,000
3 9 พ.ค 54 6930-004-0332 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเรือเดินทะเลด้วยคอมพิวเตอร์ " " 4,585,000
4 17 มิ.ย 52 4120-001-0046-0047 เครื่องปรับอากาศขนาด 34,200 บีทียู อุดหนุน 2 เครื่อง 4,900.00
5 25 ก.ย 52 6730-001-0019-0020 เครื่องฉายทึบแสง " 2 เครื่อง 42,500.00
6 " 6730-001-0021-0035 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ " 15 เครื่อง 19,900.00
7 28 มิ.ย 53 4120-001-0048-0049 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู บกศ. 2 เครื่อง 40,900.00
8 8 ก.ค 53 5820-005-0011 TV. LCD 32" " 1 เครื่อง 13,490.00
9 16 ก.ค 53 4120-001-0050-0051 เครื่องปรับอากาศขนาด  บีทียู " 2 เครื่อง 40,900.00
10 19 มิ.ย 53 6730-001-0036 ProjectEpson EB-X7 " 1 ชุด 34,900.00
11 " 6730-002-0018 Razr Morotized Screen VS 150" " 1 ชุด 18,900.00
 

ครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 14 ก.ย 38 5210-005-0001-0002 แท่นระดับ ขนาด 600x1,000 มม. ผิวขูด งปม. 2 ตัว 19,900.00
2  " 3460-018-0001-0004 เครื่องรองขีด " 4 ตัว 4,950.00
3  " 5210-004-0001-0008 เวอร์เนียไฮเกจ วัดความสูงของชิ้นงาน " 8 ตัว 19,750.00
4  " 3405-001-0008-0009 เลื่อยกลขับด้วยมอเตอร์ไฟ 220 โวลท์ " 2 เครื่อง 6,950.00
5 6 ธ.ค 38 3416-001-0001-0006 เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ขนาด 125 มม. " 6 เครื่อง 118,333.33
6 8 ก.พ 39 3418-004-0001-0002 เครื่องไสแนวนอน ระยะชัก 300 มม. " 2 เครื่อง 147,500.00
7  " 3417-001-0001 เครื่องกัดแนวตั้ง " 1 เครื่อง 328,400.00
8 " 3413-001-0003-0006 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะส่งกำลังด้วยสายพานวี " 4 เครื่อง 14,950.00
9  " 3413-001-0007 เครื่องเจาะตั้งพื้นเจาะรูได้ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ " 1 เครื่อง 177,000.00
10 14 ก.ย 38 5210-016-0001-0002 ฉากผสม 12 นิ้ว " 2 ชุด 4,950.00
11  " 3460-018-0005 กรรไกรตัดเหล็กคันโยก ขนาด 120 มม. " 1 อัน 50,000.00
12 " 3415-001-0003-0004 เครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาดมอเตอร์ขับ 1/4 HP " 2 ตัว 4,950.00
13 18 ธ.ค 38 3431-001-0006 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 300 แอมป์ " 4 ตัว 12,475.00
14 13 ส.ค 39 3740-003-0001-0002 เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปประจำโรงฝึกงาน 2 ชุด  150,000.00
15  " 5180-003-0003-0004 เครื่องมือและอุปกรณ์งานปรับ " 250,000.00
16  " 5210-016-0003 เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานงานวัด 1 ชุด 400,000.00
17 " 5120-005-0001-0090 โต๊ะปากกาพร้อมปากกาจับงาน 5 นิ้ว 90 ชุด 5,000.00
 

ครุภัณฑ์ช่างต่อเรือ

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 26 ก.พ 42 3220-005-0001-0005 เครื่องกลึงไม้ OECF 5 เครื่อง 101,330.20
2 " 3210-002-0001-0002 เลื่อยวงเดือน ชนิดตั้งพื้น " 2 เครื่อง 108,188.46
3 " 3210-002-0003-0004 เครื่องเลื่อย " " 88,181.68
4 " 3210-002-0005-0006 เครื่องจิ๊กซอแบบตั้งพื้น " " 140,254.33
5 " 3220-010-0001-0002 เครื่องเจาะไม้ " " 57,689.64
6 " 3220-006-0001-0002 เครื่องไสไม้ " " 98,856.15
7 " 3220-010-0003 เครื่องเพลาะไม้ " 1 เครื่อง 220,562.48
8 " 3415-001-0014 เครื่องลับมีด " " 313,501.00
9 " 7910-003-0001-0002 เครื่องดูดฝุ่น " 2 เครื่อง 29,452.25
10 " 3210-002-0007-0011 เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า " 5 เครื่อง 20,506.24
11 " 3210-002-0012-0016 เครื่องเลื่อยไฟฟ้า " " 25,204.46
12 " 3210-002-0017-0021 เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ " " 21,233.59
13 " 7110-007-0045-0050 โต๊ะปฏิบัติการงานไม้ " 6 ตัว 98,947.30
14 " 3230-006-0001-0002 เครื่องมืองานไม้พร้อมตู้ " 2 เครื่อง 236,618.20
15 " 7125-002-0041-0045 ตู้เก็บของ " 5 ตู้ 23,819.86
16 " 7910-003-0003-0004 เครื่องดูดฝุ่น " 2 เครื่อง 89,249.25
17 " 5180-003-0008-0012 เครื่องตัดใยแก้ว " 5 เครื่อง 112,758.85
18 " 4940-004-0001-0002 เครื่องพ่นสี " 2 เครื่อง 1,310,897.18
19 " 6240-005-0001-0002 หลอดอินฟาเรด " 2 หลอด 598,370.98
20 " 4440-002-0001-0002 เครื่องทำความร้อนแบบไฟฟ้า " 2 เครื่อง 151,459.88
21 " 3448-001-0003-0004 เครื่องย้ำหมุด " " 185,533.14
22 " 3450-002-0001-0002 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน " 2 เครื่อง 11,612.42
23 " 3450-002-0003-0005 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจาน " 3 เครื่อง 15,278.88
24 " 3450-002-0006-0008 เครื่องขัดกระดาษทราย 2 จังหวะ " 3 เครื่อง 10,924.05
25 " 3210-002-0022-0026 เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ " 5 เครื่อง 4,489.80
26 " 3450-007-0003-0006 เครื่องกระแทกไฮดรอลิค " 4 เครื่อง 16,562.10
27 " 3950-007-0005-0006 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน " 2 เครื่อง 229,572.61
28 " 6635-001-0001 เครื่องทดสอบความแข็ง " 1 เครื่อง 228,813.51
29 " 4940-006-0001 บูชพ่นสี " 1 ชุด 1,707,865.08
30 " 7110-007-0051-0056 โต๊ะปฏิบัติการ " 6 ตัว 98,947.31
31 " 7125-002-0046-0055 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
32 " 6680-012-0001 อุโมงค์น้ำ " 1 ชุด 20,432,667.08
33 " 4430-001-0001 เตาหลอมพาราฟิน " " 73,156.31
34 " 3417-001-0003 เครื่องกัดโมเดลเรือ " " 2,491,929.94
35 " 6636-001-0001 อุโมงค์ค์ลม " " 3,312,734.98
36 " 7125-004-0001 ชั้นเก็บของ " " 21,247.74
37 " 3950-007-0007 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน " " 208,260.43
38 " 6910-002-0001 โมเดลเรือ " " 1,440,266.07
39 26 ก.พ 42 6910-002-0002 โมเดลเรือส่วนหัว OECF 1 ชุด 1,170,532.78
40 " 6910-002-0003 โมเดลเรือส่วนกลาง " " 1,170,532.78
41 " 6910-002-0004 โมเดลเรือส่วนท้าย " " 1,170,532.78
42 " 6910-002-0005 โมเดลเรือคาร์โกเกียร์ " " 1,950,595.02
43 " 6910-002-0006 โมเดลสเตียริ่งเกียร์ " " 1,897,822.37
44 " 6605-013-0001-0002 อุปกรณ์นำร่อง " 2 ชุด 165,622.87
45 " 4820-003-0001 ตัวอย่างวาล์ว " 1 ชุด 317,707.45
46 " 7125-002-0056-0065 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
47 " 3930-001-0001 รถโฟคลิฟท์ " 1 คัน 2,112,709.40
48 " 3930-001-0002 รถเครนไฮโดรลิก " 1 คัน 1,293,508.67
49 " 4940-001-0001 เครื่องพ่นทราย " 1 เครื่อง 1,742,128.08
50 " 4940-004-0003-0004 เครื่องพ่นสี " 2 เครื่อง 136,617.90
51 " 3450-002-0009-0013 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจาน " 5 เครื่อง 24,041.46
52 " 3450-002-0014-0016 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน " 3 เครื่อง 22,483.33
53 " 3450-002-0017-0019 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ 2 จังหวะ " " 8,133.78
54 " 3950-007-0008 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน " 1 เครื่อง 263,672.47
55 " 7110-007-0057 โต๊ะปฏิบัติการ " 1 ตัว 43,508.87
56 " 7125-0065-0069 ตู้เก็บของ " 5 ตู้ 23,819.86
57 9 พ.ค 54 6930-004-0333 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเรือไฟเบอร์กล๊าส ด้วยคอมพิวเตอร์ งปม. 1 ชุด 4,544,500.00
58 3 ส.ค 54 6625-003-0302 AC SERVO MOTOR 750 W "AS" บกศ. 1 ชุด 34,775.00
 

ครุภัณฑ์การจัดการโลจิสติกส์

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 4 ก.ค 55 6930-004-0336 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ งปม. 1 ชุด  404,416.67
 

ครุภัณฑ์ช่างเมคคาทรอนิกส์

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 5 ก.ย 44 6930-004-0322 ชุดฝึกแขนกล งปม. 1 ชุด  635,000.00
2 3 ก.ค 51 6930-004-0323 ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบดีซีพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " 1 ชุด 1,320,000.00
3 " 6930-004-0324 ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบเอซีพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,183,000.00
4 " 6930-004-0325 ชุดจำลองระบบคัดเลือกและประกอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,622,000.00
5 " 6930-004-0326 ชุดจำลองระบบทดสอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,315,000.00
6 " 6930-004-0327 ชุดจำลองระบบจัดวางและเรียงชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 2,333,000.00
7 " 6930-004-0328 ชุดจำลองระบบคลังวัสดุหรือชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,859,000.00
8 16 ก.ย 51 7440-006-0005 Momitor 17 LCD Sumsung 732 N บกศ. 1 จอ 5,590.00
9 19 ก.ย 54 6930-004-0335 ชุดทดลองเซนเซอร์พร้อมชุดควบคุมในงานอุตสาหกรรมและจำลองระบบสกาดา งปม. 1 ชุด 1,999,100.00