ครุภัณฑ์ช่างต่อเรือ

ครุภัณฑ์ช่างต่อเรือ

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 26 ก.พ 42 3220-005-0001-0005 เครื่องกลึงไม้ OECF 5 เครื่อง 101,330.20
2 " 3210-002-0001-0002 เลื่อยวงเดือน ชนิดตั้งพื้น " 2 เครื่อง 108,188.46
3 " 3210-002-0003-0004 เครื่องเลื่อย " " 88,181.68
4 " 3210-002-0005-0006 เครื่องจิ๊กซอแบบตั้งพื้น " " 140,254.33
5 " 3220-010-0001-0002 เครื่องเจาะไม้ " " 57,689.64
6 " 3220-006-0001-0002 เครื่องไสไม้ " " 98,856.15
7 " 3220-010-0003 เครื่องเพลาะไม้ " 1 เครื่อง 220,562.48
8 " 3415-001-0014 เครื่องลับมีด " " 313,501.00
9 " 7910-003-0001-0002 เครื่องดูดฝุ่น " 2 เครื่อง 29,452.25
10 " 3210-002-0007-0011 เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า " 5 เครื่อง 20,506.24
11 " 3210-002-0012-0016 เครื่องเลื่อยไฟฟ้า " " 25,204.46
12 " 3210-002-0017-0021 เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ " " 21,233.59
13 " 7110-007-0045-0050 โต๊ะปฏิบัติการงานไม้ " 6 ตัว 98,947.30
14 " 3230-006-0001-0002 เครื่องมืองานไม้พร้อมตู้ " 2 เครื่อง 236,618.20
15 " 7125-002-0041-0045 ตู้เก็บของ " 5 ตู้ 23,819.86
16 " 7910-003-0003-0004 เครื่องดูดฝุ่น " 2 เครื่อง 89,249.25
17 " 5180-003-0008-0012 เครื่องตัดใยแก้ว " 5 เครื่อง 112,758.85
18 " 4940-004-0001-0002 เครื่องพ่นสี " 2 เครื่อง 1,310,897.18
19 " 6240-005-0001-0002 หลอดอินฟาเรด " 2 หลอด 598,370.98
20 " 4440-002-0001-0002 เครื่องทำความร้อนแบบไฟฟ้า " 2 เครื่อง 151,459.88
21 " 3448-001-0003-0004 เครื่องย้ำหมุด " " 185,533.14
22 " 3450-002-0001-0002 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน " 2 เครื่อง 11,612.42
23 " 3450-002-0003-0005 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจาน " 3 เครื่อง 15,278.88
24 " 3450-002-0006-0008 เครื่องขัดกระดาษทราย 2 จังหวะ " 3 เครื่อง 10,924.05
25 " 3210-002-0022-0026 เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ " 5 เครื่อง 4,489.80
26 " 3450-007-0003-0006 เครื่องกระแทกไฮดรอลิค " 4 เครื่อง 16,562.10
27 " 3950-007-0005-0006 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน " 2 เครื่อง 229,572.61
28 " 6635-001-0001 เครื่องทดสอบความแข็ง " 1 เครื่อง 228,813.51
29 " 4940-006-0001 บูชพ่นสี " 1 ชุด 1,707,865.08
30 " 7110-007-0051-0056 โต๊ะปฏิบัติการ " 6 ตัว 98,947.31
31 " 7125-002-0046-0055 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
32 " 6680-012-0001 อุโมงค์น้ำ " 1 ชุด 20,432,667.08
33 " 4430-001-0001 เตาหลอมพาราฟิน " " 73,156.31
34 " 3417-001-0003 เครื่องกัดโมเดลเรือ " " 2,491,929.94
35 " 6636-001-0001 อุโมงค์ค์ลม " " 3,312,734.98
36 " 7125-004-0001 ชั้นเก็บของ " " 21,247.74
37 " 3950-007-0007 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน " " 208,260.43
38 " 6910-002-0001 โมเดลเรือ " " 1,440,266.07
39 26 ก.พ 42 6910-002-0002 โมเดลเรือส่วนหัว OECF 1 ชุด 1,170,532.78
40 " 6910-002-0003 โมเดลเรือส่วนกลาง " " 1,170,532.78
41 " 6910-002-0004 โมเดลเรือส่วนท้าย " " 1,170,532.78
42 " 6910-002-0005 โมเดลเรือคาร์โกเกียร์ " " 1,950,595.02
43 " 6910-002-0006 โมเดลสเตียริ่งเกียร์ " " 1,897,822.37
44 " 6605-013-0001-0002 อุปกรณ์นำร่อง " 2 ชุด 165,622.87
45 " 4820-003-0001 ตัวอย่างวาล์ว " 1 ชุด 317,707.45
46 " 7125-002-0056-0065 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
47 " 3930-001-0001 รถโฟคลิฟท์ " 1 คัน 2,112,709.40
48 " 3930-001-0002 รถเครนไฮโดรลิก " 1 คัน 1,293,508.67
49 " 4940-001-0001 เครื่องพ่นทราย " 1 เครื่อง 1,742,128.08
50 " 4940-004-0003-0004 เครื่องพ่นสี " 2 เครื่อง 136,617.90
51 " 3450-002-0009-0013 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจาน " 5 เครื่อง 24,041.46
52 " 3450-002-0014-0016 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน " 3 เครื่อง 22,483.33
53 " 3450-002-0017-0019 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ 2 จังหวะ " " 8,133.78
54 " 3950-007-0008 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน " 1 เครื่อง 263,672.47
55 " 7110-007-0057 โต๊ะปฏิบัติการ " 1 ตัว 43,508.87
56 " 7125-0065-0069 ตู้เก็บของ " 5 ตู้ 23,819.86
57 9 พ.ค 54 6930-004-0333 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเรือไฟเบอร์กล๊าส ด้วยคอมพิวเตอร์ งปม. 1 ชุด 4,544,500.00
58 3 ส.ค 54 6625-003-0302 AC SERVO MOTOR 750 W "AS" บกศ. 1 ชุด 34,775.00