ครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ

ครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 20 ก.ย 39 3433-011-0001 ชุดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจำสถานีเชื่อม งปม. 1 ชุด 179,000.00
2 21 ม.ค 40 3435-006-0001 เครื่องตัดตรงแก๊สอัตโนมัติ " 1 เครื่อง 47,080.00
3 20 ก.ย 39 3470-002-0001-0002 ชุดเครื่องมือขั้นต้น " 2 ชุด 100,000.00
4  " 3413-001-0007-0016 เครื่องมือเชื่อมไฟฟ้า AC/DC " 10 ชุด 34,775.00
5 12 มิ.ย 39 3405-001-0003 เครื่องเลื่อยกล ขนาด 350 มม. " 1 เครื่อง 10,000.00
6 20 ก.ย 39 3432-005-0001 เครื่องเชื่อมจุดแบบตั้งพื้น ขนาด 20 KVA. " 1 เครื่อง 83,500.00
7 " 3432-005-0002 เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 4 KVA. " 1 เครื่อง 69,550.00
8 20 ม.ค 40 3405-003-0001 เครื่องตัดโลหะแผ่นชนิดตัดตรงใช้เท้าเหยียบ " 1 เครื่อง 129,898.00
9 20 ก.ย 39 3405-003-0002 เครื่องตัดโลหะแบบคันโยก ขนาด 10x170 มม. " 1 เครื่อง 74,000.00
10 21 ม.ค 40 3441-007-0001 เครื่องพับกล่องขนาด 1200 มม. " 1 เครื่อง 169,916.00
11 20 ก.ย 39 3470-003-0003 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำโลหะแผ่น " 1 เครื่อง 198,000.00
12 21 ม.ค 40 3441-006-0001 เครื่องม้วนโลหะแผ่น ขนาด 1200 มม. " 1 เครื่อง 79,929.00
13 20 ก.ย 39 3443-001-0001 แท่นอัดไฮดรอลิกส์ ขนาด 50 ตัน " 1 เครื่อง 90,000.00
14 " 4310-001-0001 เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที " 1 เครื่อง 119,000.00
15 21 ม.ค 40 3441-003-0001 ชุดขึ้นรูปโลหะแผ่นชนิดมือหมุน " 1 ชุด 159,956.00
16 12 มิ.ย 39 3405-003-0003 เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 450 มม. " 1 เครื่อง 15,000.00
17 25 ก.ย 40 3433-011-0002 ชุดออกซิเจนแมนิโฟลค์ " 1 ชุด 35,230.00
18 " 3443-011-0001 ชุดอะแชทิลีนแมนิโฟลค์ " 1 ชุด 99,510.00
19 " 3438-009-0001-0005 เครื่องเชื่อมพลาสติก " 5 ชุด 29,425.00
20 17 มี.ค 41 3413-002-0001 เครื่องทำเกลียวท่อขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว " 1 เครื่อง 250,000.00
21 11 พ.ย 40 3415-001-0012-0013 เครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาด 300x32 มม. " 2 เครื่อง 26,750.00
22 20 ต.ค 40 3405-001-0007 เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนพร้อมอุปกรณ์ " 1 เครื่อง 348,000.00
23 19 ม.ค 41 3405-001-0008 เครื่องเลื่อยวงเดือนตัดโลหะรอบต่ำ " 1 เครื่อง 60,000.00
24 19 มิ.ย 40 3405-003-0004 เครื่องตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่นเอนกประสงค์ " 1 เครื่อง 799,000.00
25 26 ก.พ 42 6635-015-0001 ไวเบรชั่น เอ็กไซต์เตอร์ OECF 1 เครื่อง 904,782.63
26 " 6635-015-0002-0003 ไวโบรมิเตอร์ " 2 เครื่อง 393,350.39
27 " 6635-015-0004-0005 เครื่องวัดระดับเสียง " " 76,232.93
28 " 6635-015-0006-0007 ลักซ์มิเตอร์ " " 23,771.46
29 " 6635-015-0008-0009 เทอร์มอลแอนนาโมมิเตอร์ " " 35,520.61
30 " 5210-016-0006-0007 เครื่องมือวัด " " 86,261.15
31 " 7110-007-0039 โต๊ะปฏิบัติการ " 1 ตัว 43,508.87
32 " 7125-002-0001-0010 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
33 " 6635-005-0001-0002 เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยอุลตร้าโซนิค " 2 เครื่อง 528,984.46
34 " 6635-015-0010-0011 เครื่องทดสอบรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก " " 567,823.71
35 " 6635-015-0012 เครื่องทดสอบรอยร้าวแบบกระแสไหลวน " 1 เครื่อง 765,383.58
36 " 7110-007-0040-0041 โต๊ะปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุ " 2 ตัว 43,508.86
37 " 7125-002-0011-0020 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
38 " 3431-001-0017-0040 เครื่องเชื่อมแบบ เอซี/ดีซี " 24 เครื่อง 77,881.24
39 " 3431-003-0001-0002 เครื่องเชื่อมแบบติก " 2 เครื่อง 228,470.90
40 " 3431-003-0003-0004 เครื่องเชื่อมแบบแมก " 2 เครื่อง 211,662.37
41 " 3431-003-0005 เครื่องเชื่อมแบบซับเมอร์ก " 1 เครื่อง 2,196,006.47
42 " 3432-005-0003-0004 เครื่องเชื่อมจุดชนิดตั้งพื้น " 2 ครื่อง 484,963.52
43 " 3432-005-0005-0006 เครื่องเชื่อมจุดแบบตั้งโต๊ะ " 2  เครื่อง 650,580.14
44 " 3438-009-0006-0033 บูชเชื่อม " 28 เครื่อง 37,839.73
45 " 3431-002-0001-0002 เครื่องเชื่อมซีดีและเครื่องยนต์ขับ " 2  เครื่อง 279,761.82
46 " 3431-003-0006-0007 เครื่องเชื่อมแบบมิก " 2  เครื่อง 284,392.77
47 " 3431-003-0008-0010 เครื่องเชื่อมแบบเกรวิตี้ " 3 เครื่อง 103,838.52
48 " 3433-011-0003 ชุดเชื่อมแก๊ส " 1 เครื่อง 4,834,626.85
49 " 4440-003-0001 ตู้อบลวดเชื่อม " 1 ตู้ 402,871.92
50 " 3433-002-0001-0002 เครื่องตัดแบบพลาสม่า " 2 เครื่อง 323,560.81
51 " 3433-002-0003 เครื่องตัดแก๊ส " 3 เครื่อง 524,763.17
52 " 3433-002-0004-0006 เครื่องมือตัดแก๊ส " 2 เครื่อง 53,092.32
53 " 6910-001-0001-0002 อุปกรณ์การฝึกงานเชื่อม " 2 ชุด 585,746.52
54 " 4240-016-0001 อุปกรณรักษาความปลอดภัยในงานเชื่อม " 1 ชุด 573,020.76
55 " 7110-007-0042 โต๊ะปฏิบัติการงานเชื่อม " 1 ตัว 300,972.16
56 " 7110-007-0043 โต๊ะรองตัดโลหะแผ่น " 1 ตัว 300,972.16
57 " 7125-002-0021-0025 ตู้เก็บของ " 5 ตู้ 23,819.86
58 " 3443-001-0004 เครื่องอัดไฮดรอลิค ขนาด 100 ตัน " 1 เครื่อง 1,920,120.59
59 " 3445-002-0001 เครื่องตัดไฮดรอลิค ขนาด 100 ตัน " " 2,104,288.95
60 " 3443-001-0005 เครื่องไฮดรอลิค ขนาด 100 ตัน " " 5,057,945.96
61 " 3441-006-0002 เครื่องม้วนโลหะ " " 1,625,274.93
62 " 3441-003-0002 เครื่องพั้นชิ่งเชียร์ " " 834,324.48
63 26 ก.พ 42 3950-007-0002 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน OECF 1 เครื่อง 301,051.06
64 " 3950-007-0003 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน " " 263,672.47
65 " 7125-002-0026-0035 ตู้เก็บของ " 10 ตู้ 23,819.86
66 " 3445-002-0002-0003 เครื่องตัดท่อ " 2 เครื่อง 268,438.58
67 " 3445-002-0004-0005 เครื่องตัดท่อแบบคมตัด " " 30,193.74
68 " 3441-001-0001 เครื่องดัดท่อ " 1 เครื่อง 765,659.87
69 " 3450-007-0001-0002 เครื่องดัดท่อแบบหิ้ว " 2 เครื่อง 182,879.31
70 " 3441-007-0002-0003 เครื่องพับ " 2 เครื่อง 80,226.42
71 " 4140-002-0001 เครื่องดูดอากาศ " 1 เครื่อง 679,819.60
72 " 3448-001-0001-0002 เครื่องย้ำหมุด " 2 เครื่อง 52,315.94
73 " 3950-007-0004 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน " 1 เครื่อง 263,672.47
74 " 7110-007-0044 โต๊ะปฏิบัติการ " 1 ตัว 98,947.31
75 " 7125-002-0036-0040 ตู้เก็บของ " 5 ตู้ 23,819.86
76 9 ม.ค 54 3441-006-0003 เครื่องม้วนโลหะเอนกประสงค์ งปม. 1 เครื่อง  99,510.00
77 8 ส.ค 55 3470-003-0004 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานโลหะแผ่น " 1 ชุด 552,302.63