ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

147 หมู่ที่ 4  
ถนนท่าเทียบเรือ  
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์  80370
+ Tel: 075 370 759
+ Fax: 075 370 740

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาของรัฐ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

 
Error
  • Contact not found
You are here: Home Contact Us