สถานประกอบการช่างยนต์

สถานประกอบการช่างยนต์

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษฎาการาจ 3/47  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 075-321-002
2 คลีนิกท่อไอเสีย 66/2  ถ.ศรีสมบูรณ์  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-3973194
3 อู่อโนทัยการช่าง 164/1  ม.3  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   80140 โทร.081-5382938
4 อู่ศักดิ์สยามเซอร์วิส 42  ถ.นครศรี-ปากพนัง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีฯ  80140 โทร.087-2696576
5 ร้านจอยคาร์แคร์ แอร์ แอนด์ ซาวนด์ 203  หมู่ 2  ต.บางพระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ  80140 โทร. 075-518308 , 089-7250586
6 ร้าน ส.การช่าง 200/6  ม.2  ต.บางพระ  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075-518124
7 อู่สราวุธเซอร์วิส (อู่ศักดิ์) 78/4  ม.2  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.081-9686332
8 ร้านบูมออโต้คาร์ 134/2  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.083-5062135
9 ร้านสามชาย รวมยนต์ 23/1  หมู่ 5  ต.คลองน้อย  อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.089-1192517, 075-399156
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระเงินยานยนต์ ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075 341600 , 075-323513
11 อู่ณรงค์เซอร์วิส 107  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-9567367
12 อู่โชติซ่อมรถ 123  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-347812
13 อู่เทคนิคเซอร์วิส 822  ถ.ราชดำเนิน  (ตรงข้ามหอพระอิศวร) ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  80000 โทร. 075-357417
14 บริษัท จ.วินิต จำกัด 20  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321532-3 , 075-321528
15 อู่โกพ๊อก 22/4  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-5361234
16 อู่พิศาลยนต์ 29/19  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ท่าวัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-341620
17 อู่ดียืน ออโต้เซอร์วิส 70/62 ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-5352907, 075-318447
18 อู่ไก่กลการ 2000 50  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320919-20
19 อู่ตาอ๊อดการช่าง ถ.อ้อมค่าย   ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร. 083-1747934
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค๊อกฟิทโกศล 1999 323  ม.2  ต.ชะมาย   อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110 โทร. 075-332059
21 โรงรถจักรทุ่งสง ถ.รถไฟ  ต.ปากแพรก  อ.ท่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110 โทร. 084-0628512
22 อู่ศิริกลการ 17/8  ม.3  ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช   80180 โทร.085-4769261
23 สำนักงานชลประทานที่ 15 41  หมู่ 3   ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช   โทร. 075-443105 , 075-443047
24 อู่กนกวรรณ ซ.คุณลุง 5  หมู่บ้านการเคหะ 1  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000  
25 อู่ณรงค์ (ใกล้ ร.พ.นครินทร์) ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000  
26 อู่ช่างหมู 71/1  หมู่ 2  ต.ท่าพญา  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-3677076
27 ร้านเบนซ์ราชาคาร์แคร์ 628  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321703
 28

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

25/1  หมู่ 8  ถ.มิตรภาพ ต.ดอนสัก  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  84220

โทร. 077-372800-3 ต่อ 130 

29  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 127/19  อาคารปัญจะธานี ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร.02-2961262  Fax.02-2961214
30  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จก(มหาชน) 553 อาคารเดอะพาลาเดียมชั้น 30 ถ.ราชปรารภ แขวงมะกะสัน เขตราชเทวี กรุงทพมหานคร  10400 โทร.02-1209999 ต่อ 3390ฝ่ายเรือ(คุณออม)
31  บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด 847/1-4  อาคารยังเพลส แกรนด์เลอ จาแค้งส์  ชั้น 1-4 ถ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 02- 9301801-09 Fax : 02-5122363
32  บริษัท ทรานส์โอเชียน ซัพพลาย 1992 จำกัด  123/19  ถ.นนทรีแขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  โทร.02-6812316-9 Fax.02-6812315
33   บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด  224/24  หมู่ 5  ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.063-6419941 094-8685329
34 T.I.M. Shipmanagement Co.,Ltd. 223/18-20, ตึกคันทรี คอมเพล็กซ์ A ชั้น 8 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.02-3993938 ต่อ 541
35 Nathalin Management Co., Ltd. 80 ซอยบางนาตราด 30 ถ.เทพรัตนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.02-3993938 ต่อ 541