สถานประกอบการช่างกลโรงงาน

สถานประกอบการช่างกลโรงงาน

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 80140  โทร. 075-443105 , 075-443047
2 ร้านสุรเชษฐ์การช่าง 9/1  หมู่ 3  ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช    80140 โทร.075-517659 
3 ร้านทิพย์การช่าง 137/2  หมู่ 3  ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-9680418
4 โรงกลึงอนุชาการช่าง 159  ถ.พาณิชย์สัมพันธ์ จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 075-517252 
5 โรงกลึงสหยนต์ 214/1  ถ.พาณิชสัมพันธ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.083-1814659 , 081-7884957
6 นายสุรินทร์  ศิริเพชร 199  ถ.พานิชสัมพันธ์  ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.086-6876917
7 โรงงานอรุณไชย 196  หมู่ 2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 075-333295
8 ร้านสนธิคุณยานยนต์ 111  หมู่ 5  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.087-8922579
9 ร้านวรรณะ 73  หมู่ 8 ต.บ้านเพิง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-8929493
10 โรงงานวัชรินทร์การไฟฟ้า 372/9  ถ.สุนอนันต์  ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   80140 โทร. 075-444204
11 ร้านประสานไฮโดลิค 177/6  ถ.วารีสวัสดิ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   80140 โทร. 081-9796420
12 ร้านสมพงศ์การช่าง 144/1  ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีฯ  80000 โทร.089-8748793
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎติพงศ์กลการ 74/2  ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  80000 โทร. 075-317588
14 โรงกลึงหมาดการช่าง 1006/1-2  ถ.ศรีปราชญ์ - ตลาดแขก ต.คลัง   อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร. 075-347535 , 347789
15 โรงกลึงประยูรการช่าง 1086  ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-341709
16 โรงกลึงนครการช่าง 4/648  ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 084-0606973
17 โรงกลึงสมพงศ์การช่าง 101/7  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร. 075-318774  , 081-8952060
18 โรงกลึงป้อมกลการ 10/30  ม.1  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-343182
19 โรงกลึงสมโชคการช่าง 41/4  ม.2  ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-344672 , 081-2702248
20 โรงกลึงผาทองทุ่งสง 222/5  หมู่ 1  ถ.เอเชีย ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-421203
21 โรงกลึงไสหร้า 52/2  หมู่ 8  ต.ไสหร้า  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.089-2920046
22 แอ๋วการกลึง 52  หมู่ 1 ถ.ชะอวด-ทุ่งโป๊ะ ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-380652 
23 โรงกลึงบ่อล้อ  38  ม.4  ถ.นครศรี-หัวไทร ต.แม่เจ้าอยู่หัว  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช    80190 โทร. 089-9706607
24 ร้านสยามยนต์ 031/3  ถ.ประชาวัฒนา ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ  80140 โทร.075-518394 
25 โรงกลึงวิลัยการช่าง 1854/5  ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000  
26 ร้านแมนกลการ 016/1  ถ.ประชาวัฒนา ต.ปากพนังอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 087-2841713 (คุณหลง)
27 ร้านสยามยนต์ 031/3  ถ.ประชาวัฒนา ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ  80140 โทร.075-518394 
28 อู่ต่อเรือชัยณรงค์ 138  ถ.พาณิชสัมพันธ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 075-517025
29 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 103/1  หมู่ 2  ถ.สงขลา-ระโนด ต.ปากแตระ  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 074-536-260 Ext.222
30 บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด 110/1   ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90230 โทร.074-471471 ต่อ 1302
31 บริษัท บี.พาส อินดัสเตรียล ทูลส์ จำกัด 24/9  หมู่ 5  ซอยท้องคุ้ง-หนองรี 5 ต.นาป่า  อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร.038-148715
32 บริษัท เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จำกัด 111/6  หมู่ 5 ต.เชียงรากใหญ่  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 02-9751233  คุณวิไล
33 บริษัท ไทยอามิโกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  26/130  หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.02-9088339 , 02-5292116