สถานประกอบการช่างเชื่อมโลหะ

สถานประกอบการช่างเชื่อมโลหะ

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 อู่เรือชัยณรงค์ 38  ถ.พานิชสัมพันธ์  ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-517025
2 ร้าน ส.นครก้าวหน้า 144/3  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 075-324-866
3 ร้าน BL สแตนเลส 185/47-48  ซ.ลินดา ถ.อ้อมค่าย  ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-313342
4 อู่ถาวรกลการ ม.1  ถ.นครศรี-นาพรุ ต.ข้างซ้าย  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช โทร.086-2668317
5 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3
6 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3 ต่อ 206
7 บริษัท สยามคีโต้ จำกัด สำนักงานระยอง เลขที่ 7/382  หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140  
8 บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด 100  หมู่ 7  ถนนทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180  โทร.038-017955 / 087-1505442
9 บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด 110/1   ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90230 โทร.074-471471 ต่อ 1302