สถานประกอบการช่างไฟฟ้ากำลัง

สถานประกอบการช่างไฟฟ้ากำลัง

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท คินเดนโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเลิศปัญญา  ชั้น 10 ถ.ศรีอยุธยา  แขวงพญาไทย เขตราชเทวี  กทม. 10400 โทร.02-642-7344
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารูนเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง 104/7  ซ.15  ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   90110 โทร.074-364374
3 บริษัท เกรท วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 43  ซ.มีสุวรรณ 3 แยก 1  ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  กทม. 10250  โทร.02-7117362-3
4 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (สัตว์น้ำ) 73  ม.8  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90110 โทร.074-333018-20 ต่อ 163
5 หจก.เอส.วี.พี. ออโตเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 139/136  (หมู่บ้านสินอนันต์)  ซ.ร่มเกล้า 21  ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  กทม. 10520 โทร.02-7371499 , 02-7375772
6 บริษัท ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 12  323  ถ.สีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กทม.10500 โทร.02-2311016
7 สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค อ.ปากพนัง 185/8  ถ.พาณิชสัมพันธ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075517111
8 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ต.ไสหมาก  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  80190 โทร.075-386218
9 ร้านเหลี่ยมไดนาโม ซอยบางวำ ต.ปากพนังตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140  โทร.095-0083358
10 ร้านปากพนังเครื่องเย็น 68,70  หมู่ 3  ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140 โทร.075-333678 / 091-8471293
11 ร้านอะทองไดนาโม 318/19  หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.0848382700
12 ร้าน ส. จิตตพันแอร์ 463/22  หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.082-7760484
13 ร้านสายน้ำแอร์ 31 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.062-3579154
14 ร้านปากพนังอิเลคทริค 222/9  หมู่ 2 ต.บางพระ  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.089-0117540
15 ร้านตอง 444 444  หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.089-4711444
16 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 408 หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.075-370403 Fax.075-370403
17 ร้านวัชรินทร์การไฟฟ้า  141/5  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.075-443339 /0819567151
18 ร้านสุชาติแอร์ 316  หมู่ 2 สี่แยกบางพระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.081187566
19 ร้านช่างโด่งแอร์บ้าน & เซอร์วิส นครศรี ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.099-3584699
20 บริษัท เอส.วี.วิศวกรรม แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 45/2  ซอยศรีธรรมโศก ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.089-1905893
21 ร้าน ส.ทศธรรม มอเตอร์ 52  หมู่ 6 ต.เกาะเพชร  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร.086-2899045
22 สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน 258  หมู่ 3 ต.หน้าสตน  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร.089-8742396
23 ร้าน เอ.พี.แอร์เซอร์วิส 35/2  หมู่ 3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80270 โทร.089-5881189
24 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80330 โทร.075-399273 075-399779
25 เทศบาลตำบลช้างซ้าย 1/1  ม.11  ต.ช้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 077-452124
26 บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด 38/364  ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.099-4482297