สถานประกอบการโลจิสติกส์

สถานประกอบการโลจิสติกส์

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท นิว เอ็น.ซี.ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 85/12  ม.5   ถ.กาญจนวนิช  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 โทร.074-439490-3  
2 บริษัท ภูเก็ต ยูนิเวอร์เซล เซอร์วิส จำกัด 58/24  หมู่ 6  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000   โทร. 076-238824 
3 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกั ด (มหาชน) 127/17  อาคารปัญจะธานี  ชั้น 13 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 โทร. 02-2961096-7  
4 บริษัท แวนการ์ด โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  (ชั้น 17)  139  ถ.สีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 โทร. 02-266-6300
5 บริษัท GLS  อินเตอร์เฟรส จำกัด อาคาร S.V. CITY  896/6  ชั้น 5 ถ.พระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   กทม.  10120 โทร.02-2132555 
6 บริษัท แสงไทย เนวิเคชั่น 1997 จำกัด ชั้น 28  ตึกสินสาธร  77/117-118 ถนนกรุงธนบุรี  ต.คลองต้นไทร อ.คลองลาน  กรุงเทพฯ  10600 โทร. 02-8621485
7 บริษัท เอ็น เอช โลจิสติกส์ จำกัด 127/7  อาคารปัญจะธานี  ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กทม. 10120   โทร.02-2961375
8 บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าบี 4  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20231  โทร. 038-490111-20 
9 ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร  จ.สงขลา   90280 โทร.074-331-397-8  
10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองพัฒนาบุคคล  อาคาร B ชั้น 4  444  ถ.ท่าเรือ  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กทม.10110 โทร.02-2695707
11 บริษัท ซีบร้า ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 116/94-95  อาคาร SSP  ทาวเวอร์ 2 ชั้น 25 ถ. ณ ระนอง  เขตคลองเตย  กทม. 10110   โทร. 02-6974501
12 บริษัท อีเกิ้ลส์ แอร์ แอนด์ ซี  (ประเทศไทย)  จำกัด 9/317-9  ม.8  ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กทม.10220 โทร.02-9703996
13 บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด 170/5  ต.คอหงส์   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โทร.074-209501-7 
14 บริษัท  เอส ซี หาดใหญ่ 159/6  ม.1  ต.ทิงโค อ.สิงหนคร  จ.สงขลา   90280 โทร.074-332779 
15 บริษัท เซ้าท์เทริ์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส จำกัด 31  ถ.แม่หลวน  ต.ตลาดเหนือ   อ.เมือง   จ.ภูเก็ต   83000 โทร. 076-234392 
16 บริษัท ยูนิเวอร์แซลอมฤตแคเตอริ่ง จำกัด 15/9   ม.2  ต.ทิงโค  อ.สิงหนคร จ.สงขลา   90280   โทร.074-338501-4  # 214
17 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 5  อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)   999 ม.1  ต.หนองปรือ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ   โทร.02-132-5186 
18 ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก 91 หมู่ 6 นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทร‎: ‎0 7539 9555
19 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 28  ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-212587 Fax.077-272587
20 บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ต.คลองไทร  อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150  โทร.083-6471661
21 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 57/1  ต.ถ้ำน้ำผุด  อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทร.076-560639
22 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต 27  หมู่ 1ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร.083-6471661 / 085-0777253
23 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 27/4  หมู่ 7  ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา  90000 โทร.074-303999 ต่อ  602
24 บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  3/2  หมู่ 7  ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา  90000 โทร.074-317800 ต่อ  110
25 งานปฏิบัติการภูมิภาค 4 การรถไฟฯ สถานีรถไฟหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 309 ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-246101
26 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด ทางหลวงชนบท สข.3011 ต.สทิงหมอ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร.074-332046
27 บริษัท อมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ลอยีสติคส์ จำกัด 15/9  หมู่ 2  ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร จ.สงขลา  90280 โทร.074-338523
28 ทำการไปรษณีย์จตุจักร 2279  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.02-5620226
29 บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 21/2  ซ.เฉลิมสุข  ถ.พหลโยธิน แขวงจันทราก  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-5132925 , 02-5132952
30 บริษัท บี.บี.โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน 1  ซอยร่มเกล้า 58  ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-3696036 Fax.02-3696042
31 บริษัท แอพโซลูท มัลติโมดัล จำกัด 3364/5  ถ.พระราม 4 แขวงคลองตันเหนือ  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2491474
32 สำนักงานเลขานุการกรมกรมการค้าต่างประเทศ 563  ถ.นนทบุรี อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5474846
33 บริษัท เอส.เค.ฟาร์ม ทรานสปอร์ต จำกัด 225  หมู่ 13 ต.หนองโอ่ง  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร. 093-1962225
34 บริษัท เคคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด 6/021  หมู่ 3  ซอยพระยาสุเรนทร์ 33 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร.02-1728072  Fax.02-1728075