สถานประกอบการช่างอิเล็กทรอนิกส์

สถานประกอบการช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 ร้าน EC  เซอร์วิส 421/1  ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ 60 ปี ต.ปากพนังฝั่งออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช    80140 โทร.086-9521861
2 ร้าน SK สมเกียรติอิเล็กทรอนิกส์ 2005  ถ.ราชดำเนิน   ต.ท่าวัง  อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 086-9403053
3 ร้านลุงเริญ ถ.ราชดำเนิน   ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-341247
4 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ 39/14  ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.089-8674526
5 หจก.ชิณวงศ์คอมพิวเตอร์ 122-124   ถ.วันดีโฆษิศกุลธร ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  โทร.075-432122
6 บริษัท สยามเทคคอมพิวเตอร์ ซิลเท็ม จำกัด หมู่บ้านเมืองทอง  ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-432155-6
7 ร้านคลังไอที 183/10  ถ.เทวบุรี  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-310032 , 081-7371756
8 ร้านมีเดีย 6/2  ม.2  ต.ท่าเรือ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-670150 , 086-5968626
9 ร้านเบสท์คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ 112,114  หมู่บ้านเมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกลพร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321800-1
10 ร้านสมบูรณ์เทคนิค 271/3  ม.1  ต.ท่าศาลา    อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   80160 โทร.081-2763856 , 075-522621
11 ร้านคิดอิเล็กทรอนิกส์ 56/1  ม.1  ถ.รถไฟสาย 2  ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช   โทร.075-381301
12 ร้านบ่าวอิเล็กทรอนิกส์ 792/4  ม.1  ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช   80180 โทร.075-380533
13 ร้านสุริยะอิเล็กทรอนิกส์ 291/1  ม.4  ต.ช้างกลาง   อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช   80250 โทร.086-2665229
14 ร้านอินไซด์คอม 35/1   ต.เขาวง  อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี   84230 โทร.087-2660820
15 บริษัท โตชิบ้า คอมซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 144/1   ม.1  ถ.ติวานนท์  ต.บางกระดี่ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี   12000 โทร.02-5011400-18
17 ร้านประยงค์อิเล็กทรอนิกส์ 107  ม.1   ต.ชัยบุรี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84350 โทร.077-367061
18 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 134  หมู่ 11  ถ.นคร-หัวไทร ต.ท่าเรือ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-446000 Fax.075-446234
19 ร้าน ตอง 444 444  หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.087-8855656
20 ร้านยินดีคอมพิวเตอร์ 83/4  หมู่ 1 ต.หัวไทร  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร.082-2849169
21 บริษัท เอ็มแคร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 56 -56/1  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.02-595177
22 บริษัท ที.เอส.เทคนิคคอล แอนด์ ซัพพลาย (2000) จำกัด 1029 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  
23 บริษัท มิตซูออโต้ซิตี้ จำกัด 112  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
24 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 123  หมู่ 8  ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร.077-471480 
25 ผอ.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 598 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-450544
26 ร้านตอง 333 1/1  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร. 093-6505579
27 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61/61  หมู่ 5 ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140  
28 สำนักงานชลประทานที่ 15 41  หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.075-370513 Fax.075-443140
29 ร้านปากพนังอิเล็กทริค ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.064-1177053