ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร ที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่า

Read more...

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาและเปิดภาคเรียน

 
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา และเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ลงทะเบียนผ่านธนาคาร วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนที่วิทยาลัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565
เปิดภาคเรียน 17 พฤษภาคม 2565
ดังรายละเอียดที่แนบ

ขอยินดีและชื่นชม กับนายชินกฤต ทองสีนวล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนายชินกฤต ทองสีนวล

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
ให้นักเรียน นักศึกษามารายงานตัวตามวันและเวลา

Read more...

You are here: Home News and Events