ตารางสอบเข้า IMO 2567

ตารางสอบเข้าหลักสูตรนายประจำเรือ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรนาประจำเรือฝ่ายช่างกล Model Course 7.04

หลักสูตรนาประจำเรือฝ่ายช่างกล Model Course 7.04 ,(ม.6)  

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567

Read more...

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช โดยนายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพานและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2653 และประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแหลมตะลุมพุก อาคารพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร ที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่า

Read more...

You are here: Home News and Events