พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช โดยนายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพานและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2653 และประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแหลมตะลุมพุก อาคารพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

You are here: Home News and Events พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์