ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร ที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่า

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2655 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนคศรีธรรมราช102531102532102533

You are here: Home News and Events ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 6 หลักสูตร