กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาและเปิดภาคเรียน

 
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา และเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ลงทะเบียนผ่านธนาคาร วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนที่วิทยาลัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565
เปิดภาคเรียน 17 พฤษภาคม 2565
ดังรายละเอียดที่แนบ
You are here: Home News and Events กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาและเปิดภาคเรียน