ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
ให้นักเรียน นักศึกษามารายงานตัวตามวันและเวลา
ที่กำหนด
ระดับ ปวช. วันจันทร์ ที่ 11 เมษยน 2565
ระดับ ปวส. วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565
วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
นักเรียน นักศึกษา มีข้อสงสัย เกี่ยวกับประกาศข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่ 062 771 5705 (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วทอ.นศ.)
 
You are here: Home News and Events ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ 2565