ตารางสอบเข้า IMO 2567

ตารางสอบเข้าหลักสูตรนายประจำเรือ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรนาประจำเรือฝ่ายช่างกล Model Course 7.04

หลักสูตรนาประจำเรือฝ่ายช่างกล Model Course 7.04 ,(ม.6)  

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567

อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3H99Yu8

pngomo

You are here: Home News and Events ตารางสอบเข้า IMO 2567