"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทยวทอ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดบูธในงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย " วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นำโดย ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชร่วมจัดบูธในงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย " ตามนโยบายการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้นของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในภาคเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอศ. จึงต้องผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ทักษะฝีมือ และสมรรถนะในการทำงาน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ประเทศสำหรับการจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์สำคัญได้ ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เข็มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นแนวทางที่ สอศ. ได้ข้อสรุปแล้วว่า การศึกษาด้านวิชาชีพที่จะประสบความสำเร็จ สร้างงานสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในอาชีพ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศ ต้องเป็นการศึกษารูปแบบทวิภาคี สอศ. จึงกำหนดจัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยขึ้น เพื่อนำเสนอการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ ทั้งแบ่งไทย เยอรมนี ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยมีภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่กำหนดให้มีการจัดงานนี้ขึ้น ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/nasic2014/posts/326429854216855

 

 

You are here: Home News and Events "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"