กิจกรรมวันชาติ ปี 2561

บรรยากาศการเข้าแถวหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสวันชาติ 5 ธันวาคม 2561
และเป็นวันดินโลก ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาสแก่ คณะครูและนักเรียน 
พร้อมทั้งได้มอบรางวัลแก่นักเรียนซึ่งทำความดี มีคุณธรรม

1

2

3

4

5

6

 

You are here: Home News and Events กิจกรรมวันชาติ ปี 2561