กีฬาสีช่างยนต์ ปี 2560

ในทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน 2560 นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีช่างยนต์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างสนุกสนานครึกครื้น กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน สร้างความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ

6

5

4

1

3

You are here: Home All Departments กีฬาสีช่างยนต์ ปี 2560