กีฬาสีช่างยนต์ ปี 2560

นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีช่างยนต์ ประจำปี 2560 ในทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน 2560 

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน สร้างความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ ซึ่งดำเนินการได้อย่างสนุกสนานครึกครื้น

6

5

4

1

3

You are here: Home All Departments กีฬาสีช่างยนต์ ปี 2560