ช่างอิเล็กฯ รณรงค์งดสูบบุหรี่ ปี 2560

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนและครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ แก่เพื่อนนักเรียนและครูแผนกวิชาต่างๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม นำเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

1

2

3

4

5

You are here: Home All Departments ช่างอิเล็กฯ รณรงค์งดสูบบุหรี่ ปี 2560