ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ ปี 2560

นักเรียนนักศึกษาและครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

โดยจัดรณรงค์ให้แก่เพื่อนนักเรียนและครูแผนกวิชาต่างๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม นำเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

1

2

3

4

5

You are here: Home All Departments ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ ปี 2560