ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นายประจำเรือ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล IMO Model Course 7.04

และ หลักสูตรต้นกลและรองต้นกล IMO Model Course 7.02
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

You are here: Home News and Events ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นายประจำเรือ