เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

640828

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

*******************************
ยี่สิบแปด กรกฎาคม เวียนบรรจบ
ขอน้อมนบ พระนฤบดินทร์ ปิ่นอดิศร
พร้อมอัญเชิญ เทพไท้ ถวายพระพร
พระปรเมนทร มหาวชิราลงกรณ์ มิ่งขวัญเหล่าผองไทย
ขอภัยพาล จงนิราศ ปราศไปสิ้น
พระสยามมินทร์ จงเกษมสุข นิรัติศัย
เจริญพระชนม์ คงมั่น เป็นหลักชัย
พระมิ่งเกล้า พระจอมชัย ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

You are here: Home News and Events เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา