มอบเรือไฟเบอร์กล๊าสแก่ชุมชน

 

ITEคณะนักเรียนนักศึกษาจากสิงคโปร์และวทอ.นศ. มอบเรือไฟเบอร์กล๊าสให้ชาวประมงแหลมตะลุมพุก หมู่ที่6ต.ปากพนังฝั่งออก ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์  ณ แผนกวิชาช่างต่อเรือ

 B01

B02

B03

B04

B05

B06

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home All Departments ข่าวแผนกข่างต่อเรือ มอบเรือไฟเบอร์กล๊าสแก่ชุมชน