ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนวิทยาลัยฯ

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29นายไพศาล ศิลาทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น

 

-    เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร
-    เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

DSC02156 DSC02078

DSC01526 DSC01486

You are here: Home All Departments ข่าวแผนกช่างไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนวิทยาลัยฯ