โครงการ Honda One Dealer One School

Honda

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มอบเครื่องยนต์ CBR 300R  1 เครื่อง พร้อมสื่อการเรียนการสอนให้แก่ แผนหวิชาช่างยนต์ วทอ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557

ดร. ประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประธานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ในโครงการ Honda One Dealer One School ซึ่งทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มอบเครื่องยนต์ CBR 300R จำนวน 1 เครื่องพร้อมสื่อการเรียนการสอนให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

 

 

 

You are here: Home All Departments ข่าวแผนกช่างยนต์ โครงการ Honda One Dealer One School