NASIC DVT

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

ประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ.

คณะผู้บริหารใน อศจ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าทำการประเมินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

 โดย ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมกนกนารี  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

 

 

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ.