NASIC DVT

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

นายธานินทร์ ภูนฤมิต

การติดต่อ

รูป

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ที่อยู่:
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
147 หมู่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
80140

โทรศัพท์: 075-370759

โทรสาร: 075-370740

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0813679007

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
คุณอยู่ที่: Home