ประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 - 30 มีนาคม 2565