ประกาศกำหนดการสอบเข้า นายประจำเรือ

ประกาศกำหนดการสอบเข้า ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (Model Couse 7.04)และหลักสูตรนายต้นกลและรองต้นกล (Model Course 7.02)
กำหนดให้มีการสอบภาค ก. ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ตามเอกสาร