การายงานตัวโควต้า 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช โดยนายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ141642817 2802336733355445 8407064712746173976 o 2802336730022112

You are here: Home News and Events การายงานตัวโควต้า 2564