การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมกนกนารี อาคาร PSLIMG 7337IMG 7110IMG 7111IMG 7114IMG 7119IMG 7120IMG 7045IMG 6988IMG 6975IMG 7126IMG 7287IMG 68981IMG 7135IMG 7137IMG 7141IMG 7217IMG 7244IMG 7261IMG 7298IMG 7305IMG 6958IMG 6898146459259 2812275695694882 3957962720709070634 o
You are here: Home News and Events การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน