ประกาศผลผู้ผ่านศึกษาต่อหลักสูตรนายประจำเรือ

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลีและอุตาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ภาค ก ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (Model Course 7) และให้มารายงานตัว ทดสอบสมรรถนะรา่งกายและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายระเอียด (CLICK Dowload) ประกาศผลผู้ผ่านศึกษาต่อหลักสูตรนายประจำเรือ 2564

IMG_9459.JPG

You are here: Home News and Events ประกาศผลผู้ผ่านศึกษาต่อหลักสูตรนายประจำเรือ