การรายงานตัว มอบตัว นักศึกษาใหม่ 2563

 

การรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาใหม่ 2563 แบบออนไลน์

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1
Click link https://bit.ly/3aJ6qg8

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1
Click link https://bit.ly/3bPmDjQ

รับสมัครรอบเพิ่มเติม (รับจำนวนจำกัด)
Click link https://bit.ly/347Kf0G

 

 

You are here: Home News and Events การรายงานตัว มอบตัว นักศึกษาใหม่ 2563