ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน การมายืนยันสิทธิ์ และ ขอยกเลิกการรายงานตัว การมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่

cancel1

ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน การมายืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ขอยกเลิกการรายงานตัว การมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ในวันที่ 7-8 เมษายน 2563 วิธีการดำเนินการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง รอติดตามลิงค์ลงทะเบียนอีกครั้ง

 

You are here: Home News and Events ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน การมายืนยันสิทธิ์ และ ขอยกเลิกการรายงานตัว การมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่