รณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระยะทางจากวิทยาลัยฯบริเวณชุมชน ถนนท่าเทียบเรือถนนบางทวด วัดคงคาสวัสดิ์ โดยสิ้นสุดที่วัดนาควารี

You are here: Home News and Events รณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562