กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปี 2561

.ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
2

3

4

5

1

You are here: Home News and Events กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปี 2561