ร่วมส่งกำลังใจสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องหยอดเมล็ดผัก" สู่เวทีระดับชาติ

 K1

ผลงานระดับชาติจากนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

ผ่านการประกวดจากหลายสนามแข่งขัน อาทิ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างเดอะมอลล์
สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

K2

K3

ได้ผ่านการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา
ปี 2561 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฏร์ธานีK4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติK5

K6

ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีม ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าแข่งขันในงาน The 8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 ในวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องหยอดเมล็ดผัก ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์หลายสำนัก อาทิ
รายการ ทำเองได้ BY เท่งโหน่ง ช่อง Work point  K9

รายการเป็นข่าวเช้านี้ ชอง 3K7

You are here: Home News and Events ร่วมส่งกำลังใจสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องหยอดเมล็ดผัก" สู่เวทีระดับชาติ