พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท โบท เอเชีย จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท โบท เอเชีย จำกัด ในวันที่ 22 กันยายน 2560

โดยพิธีลงนามดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

mou 1

mou 2mou 3mou 4mou 5mou 6mou 7

 

You are here: Home News and Events พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท โบท เอเชีย จำกัด