พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นดร. ปี 2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพานิชย์

โดยในปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

You are here: Home News and Events พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นดร. ปี 2560