พิธีลงนาม MOU พัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

โดยได้มีการจัดพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งมีกับบริษัทผู้ประกอบการด้านการเดินรือและพาณิชยนาวี  ที่รว่มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ บริษัท ไทยมารีน จำกัด, บริษัท บูลนาคราช จำกัด, บริษัท ซีทภูเก็ต จำกัด, บริษัท โกลบอล มารีน เทค จำกัด และ บริษัท มารีน อินไซด์ จำกัด   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

You are here: Home News and Events พิธีลงนาม MOU พัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี