พิธีไหว้ครู บวงสรวงพระวิษณุกรรม ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

You are here: Home News and Events พิธีไหว้ครู บวงสรวงพระวิษณุกรรม ปี 2560