โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ ในวันที่ 17-18 และ 24 มิถุนายน 2560

เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน โดยจัดหลักสูตรการผูกผ้า ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 และหลักสูตรจัดดอกไม้ในงานต่างๆ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม

1

2

3

4

5

6

7

You are here: Home News and Events โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ