พิธีมอบทุนองค์การสะพานปลา ปี 2560

นางจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา จ.นครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วทอ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

โดยมีคณาจารย์และเพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดี หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง พร้อมนี้ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนสะพานปลาและกล่าวเชิญชวนให้นักเรียนที่มีความสนใจใฝ่เรียนแต่ขาดทุนทรัพย์เข้าร่วมขอทุนการศึกษาผ่านฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

1

2

3

4

5

You are here: Home News and Events พิธีมอบทุนองค์การสะพานปลา ปี 2560