โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ

ทล.บ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

โดย นายภักดี ธุระเจน นักวิชาการด้านพาณิชย์นาวี ประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องกนกนารี อาคาร PSL วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

 

 

You are here: Home News and Events โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ