งานวันครู 2558

 

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทยรายชื่อผู้บริหารและครูดีเด่นในด้านต่างๆของ วทอ.นครศรีธรรมราช และผลการแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2558  วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีงานวันครู อาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ในการจัดงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีนี้ ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดงานได้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ฟังสาส์นจากประธานกรรมการคุรุสภา สวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะเพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับครูที่มีผลงานในงานต่าง ๆ เช่น หนึ่งแสนครูดี, ครูสอนดี, ครูครอบครัวดี,1 นวัฒกรรม 1 โรงเรียน, ผู้มีผลงานการบริหารดีเด่น ให้กับฝ่ายบริหาร ,หัวหน้าแผนกวิชา,หัวหน้างาน,ครูผู้สอนมีผลปฏิบัติการสอนดีเด่น และมีผลการบริการดีเด่น

รายชื่อผู้บริหารและครูดีเด่นในด้านต่างๆของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชมีดังนี้

1. นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ประเภทผู้บริหารดีเด่น
2. นายจำรัส ชมกระบิล ประเภทครูดีเด่นด้านการสอน
3. นายนรากร คงศรี ประเภทครูดีเด่นด้านนวัตกรรม
4. นายภีมากร สมฟองกุล ประเภทครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. นายยงยุทธ รอดสม ประเภทครูดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. นายยุทธพิชัย อมรการ ประเภทครูดีเด่นด้านกิจกรรม
7. นางสาวจริยา โอพั่ง ประเภทครูดีเด่นด้านการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาฯ

และผลการแข่งขันกีฬาวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

 1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อชาย

2. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาฟุตซอล ชาย

รวมภาพกิจกรรม

Q1 Q2

Q3 Q4

Q5 Q6

 

 

You are here: Home News and Events งานวันครู 2558