หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
งานหุ้มเบาะรถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง
ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น 30 ชั่วโมง
ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 30 ชั่วโมง
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง
ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเที่ยม 30 ชั่วโมง
งานหล่อตัวเรือไฟเบอร์กลาส 30 ชั่วโมง
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง
คอนกรีต 30 ชั่วโมง
ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 30 ชั่วโมง