หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นประจำปีการศึกษา 2564

ภาครุ่น / ปี รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ชม ครูผู้สอน
1/2564 1105-1302 งานพื้นฐานวงจรและการวัด 6411050001 75 ครูศรัญญา บุญประเสริฐยิ่ง
2/2565 1105-1303 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  6411050001  75  ครูสิทธิชัย กลมเกลี้ยง
           
ชื่อหลักสูตรจำนวนชั่วโมง
งานหุ้มเบาะรถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง
ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น 30 ชั่วโมง
ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 30 ชั่วโมง
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง
ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเที่ยม 30 ชั่วโมง
งานหล่อตัวเรือไฟเบอร์กลาส 30 ชั่วโมง
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง
คอนกรีต 30 ชั่วโมง
ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 30 ชั่วโมง