สถานประกอบการเทคโนโลจิสติกส์

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3
2 บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด 105/10  ม.2  ถ.สุราษฎร์-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
3 บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 2  ถ.อิสรภาพ  แขวงวัดกัลยา   เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 โทร. 02-8903000

สถานประกอบการช่างไฟฟ้ากำลัง

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท คินเดนโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเลิศปัญญา  ชั้น 10 ถ.ศรีอยุธยา  แขวงพญาไทย เขตราชเทวี  กทม. 10400 โทร.02-642-7344
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารูนเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง 104/7  ซ.15  ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   90110 โทร.074-364374
3 บริษัท เกรท วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 43  ซ.มีสุวรรณ 3 แยก 1  ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  กทม. 10250  โทร.02-7117362-3
4 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (สัตว์น้ำ) 73  ม.8  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90110 โทร.074-333018-20 ต่อ 163
5 หจก.เอส.วี.พี. ออโตเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 139/136  (หมู่บ้านสินอนันต์)  ซ.ร่มเกล้า 21  ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  กทม. 10520 โทร.02-7371499 , 02-7375772
6 บริษัท ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 12  323  ถ.สีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กทม.10500 โทร.02-2311016
7 สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค อ.ปากพนัง 185/8  ถ.พาณิชสัมพันธ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075517111
8 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ต.ไสหมาก  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  80190 โทร.075-386218
9 ร้านเหลี่ยมไดนาโม ซอยบางวำ ต.ปากพนังตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140  โทร.095-0083358
10 ร้านปากพนังเครื่องเย็น 68,70  หมู่ 3  ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140 โทร.075-333678 / 091-8471293
11 ร้านอะทองไดนาโม 318/19  หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.0848382700
12 ร้าน ส. จิตตพันแอร์ 463/22  หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.082-7760484
13 ร้านสายน้ำแอร์ 31 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.062-3579154
14 ร้านปากพนังอิเลคทริค 222/9  หมู่ 2 ต.บางพระ  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.089-0117540
15 ร้านตอง 444 444  หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.089-4711444
16 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 408 หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.075-370403 Fax.075-370403
17 ร้านวัชรินทร์การไฟฟ้า  141/5  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.075-443339 /0819567151
18 ร้านสุชาติแอร์ 316  หมู่ 2 สี่แยกบางพระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.081187566
19 ร้านช่างโด่งแอร์บ้าน & เซอร์วิส นครศรี ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.099-3584699
20 บริษัท เอส.วี.วิศวกรรม แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 45/2  ซอยศรีธรรมโศก ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.089-1905893
21 ร้าน ส.ทศธรรม มอเตอร์ 52  หมู่ 6 ต.เกาะเพชร  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร.086-2899045
22 สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน 258  หมู่ 3 ต.หน้าสตน  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร.089-8742396
23 ร้าน เอ.พี.แอร์เซอร์วิส 35/2  หมู่ 3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80270 โทร.089-5881189
24 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80330 โทร.075-399273 075-399779
25 เทศบาลตำบลช้างซ้าย 1/1  ม.11  ต.ช้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 077-452124
26 บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด 38/364  ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.099-4482297
       
       

สถานประกอบการช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 ร้าน EC  เซอร์วิส 421/1  ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ 60 ปี ต.ปากพนังฝั่งออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช    80140 โทร.086-9521861
2 ร้าน SK สมเกียรติอิเล็กทรอนิกส์ 2005  ถ.ราชดำเนิน   ต.ท่าวัง  อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 086-9403053
3 ร้านลุงเริญ ถ.ราชดำเนิน   ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-341247
4 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ 39/14  ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.089-8674526
5 หจก.ชิณวงศ์คอมพิวเตอร์ 122-124   ถ.วันดีโฆษิศกุลธร ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  โทร.075-432122
6 บริษัท สยามเทคคอมพิวเตอร์ ซิลเท็ม จำกัด หมู่บ้านเมืองทอง  ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-432155-6
7 ร้านคลังไอที 183/10  ถ.เทวบุรี  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-310032 , 081-7371756
8 ร้านมีเดีย 6/2  ม.2  ต.ท่าเรือ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-670150 , 086-5968626
9 ร้านเบสท์คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ 112,114  หมู่บ้านเมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกลพร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321800-1
10 ร้านสมบูรณ์เทคนิค 271/3  ม.1  ต.ท่าศาลา    อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   80160 โทร.081-2763856 , 075-522621
11 ร้านคิดอิเล็กทรอนิกส์ 56/1  ม.1  ถ.รถไฟสาย 2  ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช   โทร.075-381301
12 ร้านบ่าวอิเล็กทรอนิกส์ 792/4  ม.1  ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช   80180 โทร.075-380533
13 ร้านสุริยะอิเล็กทรอนิกส์ 291/1  ม.4  ต.ช้างกลาง   อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช   80250 โทร.086-2665229
14 ร้านอินไซด์คอม 35/1   ต.เขาวง  อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี   84230 โทร.087-2660820
15 บริษัท โตชิบ้า คอมซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 144/1   ม.1  ถ.ติวานนท์  ต.บางกระดี่ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี   12000 โทร.02-5011400-18
17 ร้านประยงค์อิเล็กทรอนิกส์ 107  ม.1   ต.ชัยบุรี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84350 โทร.077-367061
18 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 134  หมู่ 11  ถ.นคร-หัวไทร ต.ท่าเรือ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-446000 Fax.075-446234
19 ร้าน ตอง 444 444  หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.087-8855656
20 ร้านยินดีคอมพิวเตอร์ 83/4  หมู่ 1 ต.หัวไทร  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร.082-2849169
21 บริษัท เอ็มแคร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 56 -56/1  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.02-595177
22 บริษัท ที.เอส.เทคนิคคอล แอนด์ ซัพพลาย (2000) จำกัด 1029 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  
23 บริษัท มิตซูออโต้ซิตี้ จำกัด 112  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
24 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 123  หมู่ 8  ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร.077-471480 
25 ผอ.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 598 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-450544
26 ร้านตอง 333 1/1  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร. 093-6505579
27 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61/61  หมู่ 5 ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140  
28 สำนักงานชลประทานที่ 15 41  หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.075-370513 Fax.075-443140
29 ร้านปากพนังอิเล็กทริค ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.064-1177053

สถานประกอบการช่างเชื่อมโลหะ

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 อู่เรือชัยณรงค์ 38  ถ.พานิชสัมพันธ์  ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-517025
2 ร้าน ส.นครก้าวหน้า 144/3  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 075-324-866
3 ร้าน BL สแตนเลส 185/47-48  ซ.ลินดา ถ.อ้อมค่าย  ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-313342
4 อู่ถาวรกลการ ม.1  ถ.นครศรี-นาพรุ ต.ข้างซ้าย  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช โทร.086-2668317
5 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3
6 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3 ต่อ 206
7 บริษัท สยามคีโต้ จำกัด สำนักงานระยอง เลขที่ 7/382  หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140  
8 บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด 100  หมู่ 7  ถนนทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180  โทร.038-017955 / 087-1505442
9 บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด 110/1   ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90230 โทร.074-471471 ต่อ 1302
       

สถานประกอบการช่างยนต์

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษฎาการาจ 3/47  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 075-321-002
2 คลีนิกท่อไอเสีย 66/2  ถ.ศรีสมบูรณ์  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-3973194
3 อู่อโนทัยการช่าง 164/1  ม.3  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   80140 โทร.081-5382938
4 อู่ศักดิ์สยามเซอร์วิส 42  ถ.นครศรี-ปากพนัง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีฯ  80140 โทร.087-2696576
5 ร้านจอยคาร์แคร์ แอร์ แอนด์ ซาวนด์ 203  หมู่ 2  ต.บางพระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ  80140 โทร. 075-518308 , 089-7250586
6 ร้าน ส.การช่าง 200/6  ม.2  ต.บางพระ  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075-518124
7 อู่สราวุธเซอร์วิส (อู่ศักดิ์) 78/4  ม.2  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.081-9686332
8 ร้านบูมออโต้คาร์ 134/2  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.083-5062135
9 ร้านสามชาย รวมยนต์ 23/1  หมู่ 5  ต.คลองน้อย  อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.089-1192517, 075-399156
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระเงินยานยนต์ ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075 341600 , 075-323513
11 อู่ณรงค์เซอร์วิส 107  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-9567367
12 อู่โชติซ่อมรถ 123  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-347812
13 อู่เทคนิคเซอร์วิส 822  ถ.ราชดำเนิน  (ตรงข้ามหอพระอิศวร) ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  80000 โทร. 075-357417
14 บริษัท จ.วินิต จำกัด 20  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321532-3 , 075-321528
15 อู่โกพ๊อก 22/4  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-5361234
16 อู่พิศาลยนต์ 29/19  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ท่าวัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-341620
17 อู่ดียืน ออโต้เซอร์วิส 70/62 ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-5352907, 075-318447
18 อู่ไก่กลการ 2000 50  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320919-20
19 อู่ตาอ๊อดการช่าง ถ.อ้อมค่าย   ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร. 083-1747934
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค๊อกฟิทโกศล 1999 323  ม.2  ต.ชะมาย   อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110 โทร. 075-332059
21 โรงรถจักรทุ่งสง ถ.รถไฟ  ต.ปากแพรก  อ.ท่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110 โทร. 084-0628512
22 อู่ศิริกลการ 17/8  ม.3  ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช   80180 โทร.085-4769261
23 สำนักงานชลประทานที่ 15 41  หมู่ 3   ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช   โทร. 075-443105 , 075-443047
24 อู่กนกวรรณ ซ.คุณลุง 5  หมู่บ้านการเคหะ 1  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000  
25 อู่ณรงค์ (ใกล้ ร.พ.นครินทร์) ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000  
26 อู่ช่างหมู 71/1  หมู่ 2  ต.ท่าพญา  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-3677076
27 ร้านเบนซ์ราชาคาร์แคร์ 628  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321703
 28

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

25/1  หมู่ 8  ถ.มิตรภาพ ต.ดอนสัก  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  84220

โทร. 077-372800-3 ต่อ 130 

29  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 127/19  อาคารปัญจะธานี ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร.02-2961262  Fax.02-2961214
30  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จก(มหาชน) 553 อาคารเดอะพาลาเดียมชั้น 30 ถ.ราชปรารภ แขวงมะกะสัน เขตราชเทวี กรุงทพมหานคร  10400 โทร.02-1209999 ต่อ 3390ฝ่ายเรือ(คุณออม)
31  บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด 847/1-4  อาคารยังเพลส แกรนด์เลอ จาแค้งส์  ชั้น 1-4 ถ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 02- 9301801-09 Fax : 02-5122363
32  บริษัท ทรานส์โอเชียน ซัพพลาย 1992 จำกัด  123/19  ถ.นนทรีแขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  โทร.02-6812316-9 Fax.02-6812315
33   บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด  224/24  หมู่ 5  ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.063-6419941 094-8685329
34 T.I.M. Shipmanagement Co.,Ltd. 223/18-20, ตึกคันทรี คอมเพล็กซ์ A ชั้น 8 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.02-3993938 ต่อ 541
35 Nathalin Management Co., Ltd. 80 ซอยบางนาตราด 30 ถ.เทพรัตนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.02-3993938 ต่อ 541