สถานประกอบการเทคโนโลจิสติกส์

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3
2 บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด 105/10  ม.2  ถ.สุราษฎร์-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
3 บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 2  ถ.อิสรภาพ  แขวงวัดกัลยา   เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 โทร. 02-8903000

สถานประกอบการช่างไฟฟ้ากำลัง

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท คินเดนโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเลิศปัญญา  ชั้น 10 ถ.ศรีอยุธยา  แขวงพญาไทย เขตราชเทวี  กทม. 10400 โทร.02-642-7344
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารูนเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง 104/7  ซ.15  ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   90110 โทร.074-364374
3 บริษัท เกรท วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 43  ซ.มีสุวรรณ 3 แยก 1  ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  กทม. 10250  โทร.02-7117362-3
4 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (สัตว์น้ำ) 73  ม.8  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90110 โทร.074-333018-20 ต่อ 163
5 หจก.เอส.วี.พี. ออโตเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 139/136  (หมู่บ้านสินอนันต์)  ซ.ร่มเกล้า 21  ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  กทม. 10520 โทร.02-7371499 , 02-7375772
6 บริษัท ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 12  323  ถ.สีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กทม.10500 โทร.02-2311016

สถานประกอบการช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 ร้าน EC  เซอร์วิส 421/1  ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ 60 ปี ต.ปากพนังฝั่งออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช    80140 โทร.086-9521861
2 ร้าน SK สมเกียรติอิเล็กทรอนิกส์ 2005  ถ.ราชดำเนิน   ต.ท่าวัง  อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 086-9403053
3 ร้านลุงเริญ ถ.ราชดำเนิน   ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-341247
4 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ 39/14  ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.089-8674526
5 หจก.ชิณวงศ์คอมพิวเตอร์ 122-124   ถ.วันดีโฆษิศกุลธร ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  โทร.075-432122
6 บริษัท สยามเทคคอมพิวเตอร์ ซิลเท็ม จำกัด หมู่บ้านเมืองทอง  ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-432155-6
7 ร้านคลังไอที 183/10  ถ.เทวบุรี  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-310032 , 081-7371756
8 ร้านมีเดีย 6/2  ม.2  ต.ท่าเรือ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-670150 , 086-5968626
9 ร้านเบสท์คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ 112,114  หมู่บ้านเมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกลพร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321800-1
10 ร้านสมบูรณ์เทคนิค 271/3  ม.1  ต.ท่าศาลา    อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   80160 โทร.081-2763856 , 075-522621
11 ร้านคิดอิเล็กทรอนิกส์ 56/1  ม.1  ถ.รถไฟสาย 2  ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช   โทร.075-381301
12 ร้านบ่าวอิเล็กทรอนิกส์ 792/4  ม.1  ต.ชะอวด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช   80180 โทร.075-380533
13 ร้านสุริยะอิเล็กทรอนิกส์ 291/1  ม.4  ต.ช้างกลาง   อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช   80250 โทร.086-2665229
14 ร้านอินไซด์คอม 35/1   ต.เขาวง  อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี   84230 โทร.087-2660820
15 บริษัท โตชิบ้า คอมซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 144/1   ม.1  ถ.ติวานนท์  ต.บางกระดี่ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี   12000 โทร.02-5011400-18
17 ร้านประยงค์อิเล็กทรอนิกส์ 107  ม.1   ต.ชัยบุรี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84350 โทร.077-367061

สถานประกอบการช่างเชื่อมโลหะ

 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 อู่เรือชัยณรงค์ 38  ถ.พานิชสัมพันธ์  ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-517025
2 ร้าน ส.นครก้าวหน้า 144/3  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 075-324-866
3 ร้าน BL สแตนเลส 185/47-48  ซ.ลินดา ถ.อ้อมค่าย  ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000 โทร.075-313342
4 อู่ถาวรกลการ ม.1  ถ.นครศรี-นาพรุ ต.ข้างซ้าย  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช โทร.086-2668317
5 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3

สถานประกอบการช่างยนต์

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษฎาการาจ 3/47  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 075-321-002
2 คลีนิกท่อไอเสีย 66/2  ถ.ศรีสมบูรณ์  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-3973194
3 อู่อโนทัยการช่าง 164/1  ม.3  ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   80140 โทร.081-5382938
4 อู่ศักดิ์สยามเซอร์วิส 42  ถ.นครศรี-ปากพนัง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีฯ  80140 โทร.087-2696576
5 ร้านจอยคาร์แคร์ แอร์ แอนด์ ซาวนด์ 203  หมู่ 2  ต.บางพระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ  80140 โทร. 075-518308 , 089-7250586
6 ร้าน ส.การช่าง 200/6  ม.2  ต.บางพระ  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075-518124
7 อู่สราวุธเซอร์วิส (อู่ศักดิ์) 78/4  ม.2  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.081-9686332
8 ร้านบูมออโต้คาร์ 134/2  ต.หูล่อง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร.083-5062135
9 ร้านสามชาย รวมยนต์ 23/1  หมู่ 5  ต.คลองน้อย  อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.089-1192517, 075-399156
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระเงินยานยนต์ ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร.075 341600 , 075-323513
11 อู่ณรงค์เซอร์วิส 107  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-9567367
12 อู่โชติซ่อมรถ 123  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-347812
13 อู่เทคนิคเซอร์วิส 822  ถ.ราชดำเนิน  (ตรงข้ามหอพระอิศวร) ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  80000 โทร. 075-357417
14 บริษัท จ.วินิต จำกัด 20  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321532-3 , 075-321528
15 อู่โกพ๊อก 22/4  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-5361234
16 อู่พิศาลยนต์ 29/19  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ท่าวัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-341620
17 อู่ดียืน ออโต้เซอร์วิส 70/62 ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.081-5352907, 075-318447
18 อู่ไก่กลการ 2000 50  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320919-20
19 อู่ตาอ๊อดการช่าง ถ.อ้อมค่าย   ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร. 083-1747934
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค๊อกฟิทโกศล 1999 323  ม.2  ต.ชะมาย   อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110 โทร. 075-332059
21 โรงรถจักรทุ่งสง ถ.รถไฟ  ต.ปากแพรก  อ.ท่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110 โทร. 084-0628512
22 อู่ศิริกลการ 17/8  ม.3  ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช   80180 โทร.085-4769261
23 สำนักงานชลประทานที่ 15 41  หมู่ 3   ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช   โทร. 075-443105 , 075-443047
24 อู่กนกวรรณ ซ.คุณลุง 5  หมู่บ้านการเคหะ 1  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000  
25 อู่ณรงค์ (ใกล้ ร.พ.นครินทร์) ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000  
26 อู่ช่างหมู 71/1  หมู่ 2  ต.ท่าพญา  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  80140 โทร. 081-3677076
27 ร้านเบนซ์ราชาคาร์แคร์ 628  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร.075-321703